Algemeen
Een bedrijfshulpverlener is een door de werkgever aangewezen werknemer die in geval van een incident in het bedrijf binnen enkele minuten aanwezig moet zijn. Van de bedrijfshulpverlener wordt dan verwacht dat hij de situatie kan overzien en de tegelijkertijd de noodzakelijke acties kan ondernemen.

Leerstof
De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het basisboek Bedrijfshulpverlener uitgegeven door het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening,( NIBHV). Het heeft als doel de Bedrijfshulpverlener kennis en vaardigheden aan te leren in de taakgebieden: basis eerste hulp, het bestrijden en beperken van een beginnende brand en ontruiming.
In taakgebied eerste hulp is een difrentiatie opgenomen van een onderdeel niet spoedeisend en spoedeisende hulpverlening. Beide onderdelen kunnen separaat worden gevolgd.
Binnen de spoedeisende hulpverlening is standaard het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator(AED)opgenomen.

De cursus
De cursusduur bedraagt in het totaal 16 lesuren. Waarbij wordt uitgegaan van 4 lesuren voor het onderdeel niet spoedeisend hulpverlening en 4 lesuren spoedeisend hulpverlening. 8 lesuren voor het taakgebied brand & ontruiming. De basisopleiding Bedrijfshulpverlener wordt gegeven in 2 aaneengesloten dagdelen per taakgebied of kunnen in lesblokken van elk 4 lesuren worden gepland, op het adres van uw bedrijf of instelling.  Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en praktijkopdrachten en wordt per taakgebied op de cursusdagen afgenomen.

Diploma
Na het behalen van een voldoende voor alle taakgebieden worden de certificaten en het bijbehorende diploma Bedrijfshulpverlener uitgereikt, afgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfsverlening ( NIBHV). Wanneer de kandidaat niet voor alle taakgebieden slaagt, zal voor die taakgebieden/onderdelen welke met een voldoende heeft afgesloten een certificaat worden verstrekt. De cursist wordt binnen ons bedrijf administratief geregistreerd, zodat de cursist automatisch jaarlijks wordt uitgenodigd aan de nascholing deel te nemen.

Vrijstelling
Wanneer de kandidaat in het bezit is van een geldig diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis kan vrijstelling worden verkregen voor het taakgebied: Basis Eerste Hulp.
Voor de taakgebieden: Brand & Ontruiming kan vrijstelling worden gegeven na overleg van het diploma brandwacht afgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken. Examenreglement van 18 mei 1992 nr. EB92/1236.

Deelname
minimaal 6 - maximaal 12 personen
Vooropleiding: geen (wel goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift)

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, vul uw gegevens in en wij zullen in zo spoedig mogelijk de door u gewenste informatie doen toekomen.

Inloggen