Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste Eerste Hulp kunnen verlenen.

Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de cursus moet gaan volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school, of als gastouder en heeft u veel kinderen om u heen.

Informatie:

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:
- lichaamsbouw;
- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Lesmateriaal:
Het Oranje Kruis boekje Eerste Hulp aan kinderen - Dit boek omvat de leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Het boekje is overzichtelijk en helder en wordt verduidelijkt met veel foto's.

Onderwerpen:

 

Onderwerpen die behandeld worden:
- Het kind en zijn omgeving
- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
- Kindermishandeling en eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling
- Ernstige bloedingen
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Ontwrichting en botbreuken
- Kneuzing en verstuiking
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Koudeletsels
- Warmteletsels
- Kleine ongevallen
- Plotseling optredende ziekteverschijnselen
- Verband- en hulpmiddelen

Afronding opleiding:
De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener aan kinderen op te treden. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk en wordt afgenomen door een bevoegde Instructeur Eerste Hulp, degene die de cursus heeft gegeven.
Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Dit is van ook belang als u bedrijfsmatig de cursus volgt. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de Instructeur Eerste Hulp u een moduleverklaring geven.

De opleiding:
De basis opleidingsduur inclusief het examen is 2 dagen of 4 dagelen (afhankelijk van eventuele voorkennis en niveau van de groep kan de opleidingsduur worden aangepast).
De opleiding wordt gegeven voor groepen van 6 tot maximaal 12 personen.

Inloggen