Opleiding Eerste Hulp verlener

Informatie:
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.
De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerste hulp verlener noemen.

Lesmateriaal:
Oranje Kruis boekje 28e druk - Het Oranje Kruis boekje omvat alle leerstof voor het diploma Eerste Hulp verlener.

Onderwerpen:
Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • Algemeen
 • Voorkom (meer) slachtoffers
 • Verleen verantwoorde eerste hulp
 • Belangrijke levensreddende handelingen 
  Beoordelen van het bewustzijn
 • Reanimeren
 • Bewusteloos en normale ademhaling
 • Letsels met gevolgen voor de ademhaling
 • Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
 • Letsels met gevolgen voor de circulatie
 • Ziekten met gevolgen voor de circulatie
 • Letsels met gevolgen voor het bewustzijn
 • Ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
 • Overige letsels en ziekten
 • Wonden
  • Letsels van armen en benen
  • Letsels aan oog, oor, neus en mond
 • Steken en beten
 • Ziekteklachten en kinderziekten

Het examen:
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd. 

Geldigheidsduur:
Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd wanneer de houder jaarlijks naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar heeft aangetoond aan de gestelde eisen van competentie te voldoen.

De opleiding:
De basis opleidingsduur inclusief het examen is 2,5 dagen of 5 dagelen (afhankelijk van eventuele voorkennis en niveau van de groep kan de opleidingsduur worden aangepast).
De opleiding wordt gegeven voor groepen van 6 tot maximaal 12 personen.

Inloggen