Deze herhalingscursus is voor BHV-ers een verplichting om hun BHV diploma geldig te houden, de werkgever is verplicht de hiervoor in aanmerking komende personen de gelegenheid te geven deze cursus (herhaling) te volgen.

Tijdens de herhaling zullen alle aangeleerde vaardigheden en kennis, zoals deze is beschreven worden opgefrist en uitgebreid.

Dit kan zowel incompany op locatie als op een oefencentrum.

Aan deze herhaling is geen schriftelijke toetsing verbonden, er word wel een praktisch examen afgenomen.

Deze cursus word ook door het NIBHV gecertificeerd en gecontroleerd.

De cursus duur van de herhalings cursus bedraagt 8 uur, inclusief toetsing van de praktische vaardigheden.

Inloggen